Fields of Poetry

I don't know how to love him
What to do, how to move him
I've been changed. Yes, really changed
In these past few days when I've seen myself
I seem like someone else . . .

Saturday, January 3, 2009

Laputa Castle In the Sky
Translation of the Theme SongFIXED! THANKS Y'ALL!!! :DSa Pag-Ikot ng Mundo
Translation by: Pmel Oki

Kumikislap ang kaligiran
Para lang maitago
At mapalayo sa akin, ang siyang minumutya
Marami pa ang alaala
Mawala ka man sa akin
Bawa't isa na nais ko
Alam ko na ikaw ay naroon

Tayo na at maglakbay
Magdala ng tinapay
Kutsitlyo't lampara sa supot, natin ilagay

*Ang iniwan ng ama, ay purong na puso
Ang binigay ng ina, ang layo niyang tingin
Umiikot ang mundo, sa pagtago niya sayo
Ang kislap ng iyong mata, pati na ang tagiliran
Umiikot ang mundo, pinasakay ka niya dito
Para balang araw tayo muli
Magkasama sa sakay na ng wakas

No comments:

Post a Comment